Konkurs Teatralny w Tarnobrzegu!

Tarnobrzeski Dom Kultury niedawno ogłosił konkurs teatralny! Zostało już tylko kilka dni, aby móc dokonać zgłoszenia do udziału w tegorocznej rywalizacji.

Konkurs realizowany jest pod nazwą „ II Festiwal Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza Tarnobrzeg 2021”. Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Tarnobrzega. Konkurs jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Pieniądze pochodzą z Funduszu Promocji Kultury. W konkursie przewidziano dla uczestników bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Celem festiwalu jest przede wszystkim przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci Stanisława Jachowicza, a także aktywizacja twórcza grup amatorskich, inicjowanie współdziałania uczniów i nauczycieli. To także popularyzacja wiedzy o literaturze dziecięcej, podniesienie świadomości kulturowej mieszkańców miasta i regionu, doskonalenie warsztatu instruktorów pracujących z teatrami dziecięcymi oraz możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Konkurs kierowany jest do amatorskich grup teatralnych specjalizujących się w różnych formach teatralnych tj. teatr pantomimiczny, teatr kukiełkowy, teatr klasyczny, teatr tańca. Zainteresowane grupy teatralne muszą zostać zgłoszone do konkursu do dnia 5 listopada 2021 roku.

Jak przebiegać będzie tegoroczny konkurs?

Zgłoszone grupy teatralne będą musiały przygotować prezentację artystyczną, która nie może przekraczać 30 minut (wraz z rozstawieniem sprzętu technicznego). Rywalizacja przeprowadzona zostanie w dwóch kategoriach. Pierwsza obejmować będzie klasy I – V, druga będzie obejmować uczniów z klas VI – VIII.

Występy uczestników będą oceniane przez profesjonalne jury. Powołana komisja uwzględniać będzie poziom kreacji aktorskich, oryginalność scenariusza, kostiumy, scenografię, muzykę, kulturę słowa, a także ogólne wrażenie artystyczne. Termin prezentacji jest jeszcze nie znany. W najbliższych dniach zostanie podany przez organizatorów. Występy uczestników odbędą się w sali widowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury przy ulicy Słowackiego 2.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są w regulaminie konkursowym. Ponadto w celu uzyskania szerszych informacji odnośnie festiwalu można skontaktować się bezpośrednio z Tarnobrzeskim Domem Kultury dzwoniąc pod numer 15 822 74 97.