8 milionów złotych dla miasta!

Tarnobrzeg pozyskał ogromną kwotę pieniędzy na zrealizowanie dwóch inwestycji związanych z modernizacją miejscowych dróg. Zarządzający miastem nie kryją dumy z otrzymanego dofinansowania.

Dzięki dofinansowaniu zostaną zmodernizowane drogi powiatowe umieszczone na ulicy Kwiatkowskiego, K. Wielkiego, Zwierzynieckiej oraz Moniuszki. Wybudowane zostaną także drogi gminne prowadzące wzdłuż ulicy Siarkopolowej, Mechanicznej oraz Chemicznej. Łączny koszt inwestycji związanej z wyszczególnionymi powyżej drogami szacowany jest na kwotę około 18 milionów złotych. Z tej kwoty, aż 8 milionów miasto Tarnobrzeg otrzyma z budżetu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wszystkie niezbędne dokumenty zostały już podpisane na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Miasto ma nadzieję, że podjęte działania inwestycyjne właśnie w tym miejscu wpłyną na zwiększone zainteresowanie pośród nowych inwestorów. Wskazane przedsięwzięcia będą realizowane etapami i w rozłożeniu na kilka lat.

W podpisaniu umowy na otrzymanie dofinansowania i realizację przedsięwzięcia wzięły udział czołowe osobistości miasta Tarnobrzeg w tym m.in. Prezydent Miasta – Dariusz Bożek oraz Dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  – Krzysztof Sopel. W wydarzeniu udział wziął Wiceminister Infrastruktury – Rafał Weber.