Wojsko? Kwalifikacje odbywają się do 18 października 2021 roku.

Do kwalifikacji zostaną wezwani mężczyźni, a także kobiety. Osoby podlegające kwalifikacji otrzymają od wójta bądź burmistrza miasta stosowne pismo z wezwaniem.

Od 13 do 18 października trwają kwalifikacje wojskowe. Osoby, które muszą się wstawić wcześniej otrzymają odpowiedni dokument z wezwaniem. Na imiennym wezwaniu znajdzie się także informacja podająca termin wraz z miejscem, w którym należy się wstawić oraz niezbędne dokumenty weryfikowane w trakcie rozmowy. Wymaganymi dokumentami są: dowód osobisty lub inny weryfikujący tożsamość, dokumentację medyczną, aktualną fotografię (3×4 cm) bez nakrycia głowy, wszelkie dokumenty pozwalające stwierdzić wykształcenie kandydata i jego kwalifikacje oraz książeczkę wojskową w przypadku gdy jest to kolejna kwalifikacja wojskowa. Wezwani zostaną mieszkańcy Tarnobrzega, gminy Baranów Sandomierski, Gorzyc, Grębów oraz Nowa Dęba.

Wzywani będą głównie mężczyźni, którzy urodzili się w 2002 roku. W ostatniej kolejności wezwane zostaną kobiety. Kwalifikację przeprowadzi kilka osobistości tj. szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, wojskowi komendanci, wojewoda podkarpacki, starości i prezydenci miast na prawach powiatu. Osoby, które posiadają dokument na podstawie, którego wynika, że są długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, całkowicie niezdolne do pracy, niezdolne do egzystencji, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności mogą nie być poddane badaniom lekarskim. Mogą przedstawić komisji stosowne orzeczenia.

Według odgórnych postanowień w tym roku, obowiązkowo do kwalifikacji muszą zgłosić się osoby, które spełniają poniższe warunki:

1) Mężczyźni, którzy urodzili się w 2002 roku.
2) Mężczyźni, którzy urodzili się w przedziale 1997 – 2001, ale nie mają przyznanej kategorii do pełnienia służby wojskowej.
3) Osoby, które w latach 2000-2001 uznane były za czasowo niezdolne do pełnienia czynnej służby wojskowej.
4) Kobiety, które urodziły się w latach 1997 – 2002 oraz posiadają wykształcenie, które może być przydatne w zakresie pełnienia czynnej służy wojskowej. Mowa o kobietach, które w latach 2018/2019 ukończyły szkoły medyczne, weterynaryjne lub psychologiczne. Obowiązek wstawienia się mają także kobiety będące studentkami.
5) Pełnoletni, którzy zadeklarowali chęć pełnienia służby wojskowej lecz nie mają jeszcze przyznanej kategorii w zakresie zdolności do czynności służby wojskowej.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji do służby wojskowej, wymagań, zwolnień itp. można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie pod adresem: www.wszwrzeszow.wp.mil.pl

Przypominamy, że otrzymując wezwanie do kwalifikacji wojskowej należy obowiązkowo wstawić się na rozmowę z komisją. Bez podania konkretnej przyczyny zarządzona może zostać kara grzywny, a nawet przymusowe doprowadzenie przez policję bądź kara ograniczenia wolności. Nie należy więc ignorować otrzymanego wezwania i wstawić się na rozmowę z komisją.