Startuje projekt „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie na dofinansowanie własnej działalności gospodarczej.

Agencja ogłosiła rekrutację do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”. Projekt jest realizowany w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości RPO WP na lata 2014-2020. r. W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jednak, żeby zostać uczestnikiem projektu należy spełnić kilka warunków: należy być osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, zamieszkującą na obszarze MOF Tarnobrzeg w województwie podkarpackim, trzeba posiadać 30 lat i więcej, nie posiadałeś zarejestrowanej działalności gospodarczej na przełomie ostatnich 12-stu miesięcy, a także deklarujesz, że nie otrzymałeś wsparcia finansowego na start w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej w ramach innych projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach realizowanego projektu uczestnicy będą mogli otrzymać wsparcie w postaci: szkoleń grupowych, jednorazowego wsparcia finansowego na poziomie 23 050 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 2 500 zł przez okres najbliższych 12 – stu miesięcy od momentu założenia działalności.

Rekrutacja do projektu już się rozpoczęła. Wnioski przyjmowane są w dniach 30 lipiec 2021 r. – 17 sierpnia 2021 r. Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w biurze agencji pod adresem:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
Biuro projektu pok. 210
tel. 533 399 367 lub 533 399 355