Złóż wniosek o stypendium sportowe

Możesz złożyć wniosek o stypendium sportowe przyznawane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg. To duże wsparcie dla młodych sportowców, dlatego warto zawnioskować i pozyskać dodatkowe pieniądze.

Wnioski o stypendium sportowe przyjmowane będą do połowy grudnia tj. 15.12.2021 roku. Niezbędne dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg w Biurze Obsługi Interesanta przy ulicy Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu. Stypendia przyznawane będą w 2022 roku.

Bardzo ważne jest, aby wraz z wnioskiem złożyć wszystkie wymagane załączniki. Składane dokumenty powinny być wypełnione kompleksowo, ponieważ nie będzie uznawane ich uzupełnienie. Do wniosku należy dostarczyć m.in. dokumenty potwierdzające wszystkie dotychczasowe osiągnięcia sportowe wnioskodawcy, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, czy też klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych potencjalnego stypendysty.

O stypendium Prezydenta Miasta Tarnobrzeg ubiegać się mogą wybitni sportowcy pochodzący z naszego regionu. Wnioskodawca musi wykazać, że osiągnął naprawdę wysokie wyniki sportowe w różnych kategoriach wiekowych na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Szczegółowe warunki, na podstawie których przyznane zostanie wsparcie finansowe

Stypendystą może zostać osoba, która jest mieszkańcem miejscowości Tarnobrzeg lub uczy się w szkole położonej w naszym mieście. W indywidulanych dyscyplinach sportowych zdobył osiągnięcia na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. W rywalizacji o Mistrzostwo Polski zajął miejsce I-VIII, a w Mistrzostwach Wojewódzkich miejsce I-III. Wniosek może składać również osoba, która uzyskała powołanie do reprezentacji Polski.

W zakresie działań drużynowych brane będą pod uwagę m.in. osiągnięcia olimpijskie, paraolimpijskie, miejsca I-IV na Mistrzostwach Polski, a także uzyskanie powołania do reprezentacji naszego kraju. Wszystkie szczegółowe wytyczne można uzyskać w Urzędzie Miasta. Jednym słowem stypendium trafi do najlepszych z najlepszych zawodników naszego regionu.